• Οι μονές για εφαρμογές με ανοιχτό γεωθερμικό πεδίο (πηγάδια,λίμνες,θάλασσα) λόγω ενσωματωμένου εναλλάκτη τιτανίου

Ενσωματωμένη αντιστάθμιση 

Προστασία από λεγεωνέλα

Παραγωγή Ζεστού Νερού χρήσης


  • Σύνδεση με κλειστό γεωθερμικό πεδίο με ενσωματωμένο εναλλάκτη κατάλληλο ,σύνδεση με ενδοδαπέδια & Fan Coil

Προστασία από λεγεωνέλα

Ενσωματωμένη αντιστάθμιση

Remote on/off 

ΕφαρμογέςΤεχνικά χαρακτηριστικά

OH-15
OH-18S
GH-17R
GH-30

Οι μετρήσεις για την απόδοση της αντλίας θερμότητας έγιναν με τις εξής συνθήκες :

Θέρμανση είσοδο νερού πρωτεύον 10οC /έξοδο νερού δευτερεύον 35οC

Θέρμανση γλυκολης θερμοκρασίας 0οC έξοδο νερού δευτερεύον 35οC

Ψύξη εσωτερικά είσοδο/έξοδο 23οC /18oC

Ψύξη εξωτερικά είσοδο/έξοδο γλυκόλης 30οC /35oC


Downloads
             Geo manual